Igrači

Radaković Jelena
Marija Ivković
Milica Milošević
Saška Kovačević
Željana Dapčević
Olgica Plećaš
Tamara Šajnović
Aleksandra Stupar
Sonja Dapčević
Aleksandar Ribić
Gorana Čobanov
Slađana Kovačević
Jelena Popović
Bojana Krajnović
Goran Budisavljević
Milan Jarić
Nemanja Žarković
Dušan Budisavljević
Simo Bikić
Đuro Dautović
Nikola Rapajić
Luka Javorina
Nikola Galović
Vojo Mandić
Saška Javorina
Marko Žarković
Milan Bikić
Minja Novaković
Srđan Klimović
Biljana Jakšić
Dušan Štikovac
Miloš Obradović
Ilija Galović
Slobodan Tadić
Goran Stanivuk
Ilija Majstorović
Milan Gaćeša
Luka Dalmacija
Mihajlo Nakomčić
Đorđe Pilipović
Mladen Žarković