Mini basket

Stoje s leva na desno: Pribić Tatjana, Vojvodić Stefan, Kovačević Tamara, Nakomčić Petar, Banč Strahinja, Pribić Nataša, Plećaš Milan - trener

Čuče s leva na desno: Kajtez Damjan, Žarković Aleksa, Martinović Nikola, Radaković Miloš, Kordić Nemanja, Martinović Jovana