Pionirke

Stoje s leva na desno: Polovina Sofija, Tasić Isidora, Kovačević Tamara, Mandić Milica, Grbić Slavica, Galović Nada, Grubišić Maša, Plećaš Milan - trener 

Čuče s leva na desno: Ostojić Anđela, Grbić Anđela, Žarković Anđela, Martinović Jovana, Labus Ilijana, Banč Milica