Seniorke

Stoje s leva na desno: Plećaš Milan - trener, Bojana Krajnović, Sofija Ivković, Marija Ivković, Saška Kovačević, Sonja Dapčević, Tamara Šajnović, Jelena Plećaš, Olgica Plećaš, Uzelac Dragan - predsednik kluba

Čuče s leva na desno: Ivana Bosnić, Danijela Vučičević, Branka Jovanović, Slađana Kovačevič, Milana Bosnić, Zorica Bosnić